Menu

PRIVACYBELEID Het online privacybeleid van Mayborn (UK) Limited

Algemeen

Mayborn (UK) Limited ("wij", "we", "ons", "onze") streeft naar het respecteren van uw privacy wanneer u persoonlijke gegevens doorstuurt naar www.tommeetippee.nl (de "website") en van deze website gebruikmaakt. Onze website is zodanig gestructureerd dat u de website over het algemeen kunt bezoeken zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie bekend te maken. Als u besluit informatie aan ons door te geven waarmee u kunt worden geïdentificeerd, kunt u er verzekerd van zijn dat deze informatie uitsluitend in overeenstemming met dit Privacybeleid en niet voor onbevoegde doeleinden wordt gebruikt.

Wij verzoeken u dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen wanneer u van de website en/of aanverwante diensten gebruikmaakt. Door de website te gebruiken, aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven.

In dit Privacybeleid wordt met "persoonlijke informatie" bedoeld:

1. alle informatie die verband houdt met een levende persoon die via deze informatie kan worden geïdentificeerd, of die kan worden geïdentificeerd via deze informatie en andere informatie die u aan ons verschaft, waaronder, maar niet beperkt tot, namen, adressen, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en andere informatie die u aan ons bekendmaakt; en die
2. wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt of op andere wijze met ons communiceert in verband met de website of onze activiteiten waarnaar op de website wordt verwezen (inclusief in dit Privacybeleid of de Gebruiksvoorwaarden (insert link).

Bij sommige onderdelen van de website kan naar persoonlijke informatie worden gevraagd, inclusief persoonlijke informatie over uw lichamelijke gezondheid. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt, wordt bewaard in overeenstemming met de Engelse wet op de gegevensbescherming (Data Protection Act 1998, of de "Wet"). Wij treden op als de gegevensbeheerder in het kader van de "Wet". Ga naar www.ico.gov.co.uk voor onze registratiegegevens.

U hoeft geen persoonlijke informatie te verstrekken om de website te gebruiken, maar als u bepaalde informatie niet verstrekt, zult u tot sommige onderdelen en faciliteiten op de website geen toegang kunnen krijgen.

Bij vragen over onze privacypraktijken wordt u verwezen naar het einde van dit Privacybeleid voor onze contactgegevens.

Informatie die wij over u verzamelen

Informatie die u verstrekt. Wij mogen alle persoonlijke informatie die u via de website opgeeft of op een andere manier aan ons verstrekt verzamelen en bewaren. Dit is inclusief identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u zich bij de website registreert.

Als u lid wilt worden van de Moeder- en Babyclub vragen we bijvoorbeeld ook of u zwanger bent, of u kinderen hebt en hun namen, en de geboortedatum en het geslacht van uw kinderen. De soort en diepgang van de informatie is afhankelijk van het feit of u de website alleen doorbladert of dat u van plan bent lid te worden.

Informatie die automatisch wordt verzameld. Zie het gedeelte over "Cookies" hieronder.

Hoe wij de informatie gebruiken die wij over u verzamelen

Persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt

Algemeen. Als u besluit persoonlijke informatie vrijwillig via deze website of via e-mail aan ons te verstrekken, wordt deze informatie uitsluitend gebruikt of bekendgemaakt voor specifieke doeleinden, o.a.:

  • voor het beheren van uw aanmelding bij en uw lidmaatschap van de Moeder- en Babyclub;
  • voor het analyseren van uw websitegebruik om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
  • voor interne controledoeleinden, gegevensrecords en normale, dagelijkse bedrijfsactiviteiten;

Overige situaties. Wij mogen uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, bekendmaken:

  • om illegale activiteiten of activiteiten die een bedreiging voor onze computersystemen of -netwerken vormen, te voorkomen;
  • zoals wordt toegestaan of vereist door de autoriteiten of op andere wijze wordt vereist d.m.v. een dagvaarding, bevelschrift, rechterlijk bevel, of ander juridisch proces, ter verdediging tegen rechtsgeldige claims, voor de tenuitvoerbrenging van onze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of beleidsaspecten, of zoals op enige andere wordt vereist door de van toepassing zijnde wetgeving en/of regelingen.
Marketing

Leden van de Moeder- en Babyclub. Als u lid bent van onze Moeder- en Babyclub en u hebt ons hiervoor toestemming gegeven, mogen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen per e-mail, post, telefoon en/of sms met promotionele informatie over ons en onze producten en diensten of de producten en diensten van ons groepsbedrijf, Sangenic International Limited, of van zorgvuldig geselecteerde externe bedrijven, welke voor u van belang zouden kunnen zijn. Indien u in eerste instantie akkoord bent gegaan met het ontvangen van dergelijke communicatie, maar u ziet hier op een later tijdstip vanaf, wordt u verwezen naar het gedeelte 'Hoe u uw toestemming kunt intrekken' hieronder.

Sangenic International Limited en externe bedrijven. Behoudens uw toestemming, mogen ons zusterbedrijf, Sangenic International Limited en sommige zorgvuldig geselecteerde externe bedrijven ook rechtstreeks contact met u opnemen voor de hierboven genoemde doeleinden. Om uw toestemming tot het ontvangen van dergelijke communicatie in te trekken, wordt u verwezen naar het gedeelte 'Hoe u uw toestemming kunt intrekken'.

Tenzij u ons anders informeert (zie het gedeelte 'Hoe u uw toestemming kunt intrekken'), mogen wij ook contact met u opnemen om ons te helpen uw behoeften en interesses beter te begrijpen en deze website en onze producten en diensten en die van Sangenic International Limited te verbeteren. Wij mogen van tijd tot tijd ook contact met u opnemen voor marktonderzoeksdoeleinden.

Hoe u uw toestemming kunt intrekken. U kunt op ieder moment besluiten dat u geen communicatie meer van ons, van Sangenic International Limited of van externe bedrijven wenst te ontvangen, zowel op het moment dat u zich bij de Moeder- en Babyclub aanmeldt als wanneer u producten via onze website koopt of op elk willekeurig moment daarna, door:

  • of op de link in een e-mailbericht van ons te klikken om aan te geven dat u geen berichten meer wenst te ontvangen;
  • of een e-mail te sturen naar webteam@mayborngroup.com;
  • of te bellen naar +44 (0)500 979899;
  • of door een schriftelijk verzoek te sturen naar de "Web Developer", Mayborn (UK) Limited, Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, Verenigd Koninkrijk.

In elk geval zullen wij u binnen redelijk aanvaardbare tijd van onze marketinglijsten verwijderen en indien van toepassing Sangenic International Limited en de externe bedrijven op de hoogte stellen van uw voorkeurswijziging.

Met wie delen wij uw informatie?

Wij willen dat u begrijpt wanneer en met wie wij persoonlijke of andere informatie delen die wij over u hebben verzameld over uzelf of over uw activiteiten op de website of tijdens uw gebruik van onze diensten. Wanneer wij uw gegevens aan derden bekendmaken, gebeurt dit uitsluitend voor geoorloofde doeleinden en wij zullen redelijkerwijs stappen ondernemen om dergelijke partijen te informeren over de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Externe bedrijven: Wij mogen uw persoonlijke informatie delen met bepaalde erkende dienstleveranciers die namens ons bepaalde diensten aanbieden. Zoals werd vermeld onder 'Hoe wij de informatie gebruiken die wij over u verzamelen', mogen wij, indien u lid bent van de Moeder- en Babyclub, behoudens uw toestemming, uw informatie voor marketingdoeleinden ter beschikking stellen aan bepaalde externe bedrijven.

Sangenic International Limited: Zoals werd vermeld onder 'Hoe wij de informatie gebruiken die wij over u verzamelen', mogen wij, indien u lid bent van de Moeder- en Babyclub, behoudens uw toestemming, uw informatie voor marketingdoeleinden ter beschikking stellen aan Sangenic International Limited, een van de bedrijven in onze bedrijvengroep. Sangenic International Limited is een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 01308939 met als geregistreerd adres Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, Verenigd Koninkrijk.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?

Wij willen dat u vertrouwen hebt in de website en wij zullen uw gegevens beschermen in overeenstemming met de Engelse wet op de gegevensbescherming, de Data Protection Act 1998. Geen enkel systeem is echter volledig beveiligd. Om die reden, ondanks dat wij redelijkerwijs stappen ondernemen om uw informatie te beveiligen, kunnen wij niet garanderen dat informatie, zoekopdrachten of andere communicatie te allen tijde beveiligd zullen zijn. Gebruikers dienen ook zorg te dragen voor de wijze waarop zij hun persoonlijke informatie beheren en bekendmaken.

Algemeen

Cookies

Naast dat wij u de mogelijkheid bieden om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, mogen wij ook automatisch informatie over u verzamelen wanneer u deze website bezoekt. U kunt met deze informatie niet persoonlijk worden geïdentificeerd en ze omvat algemene informatie over uw computerinstellingen, internetverbinding, zoekpatronen en geografische locatie. Wij mogen deze informatie met behulp van cookies verzamelen.

Een cookie is informatie die naar uw computer wordt verzonden en daar wordt opgeslagen wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt. Hiermee kunnen wij uw computer (maar niet u) identificeren wanneer u de website een volgende keer bezoekt. Wij kunnen de informatie die op deze manier wordt verzameld gebruiken om deze website aan te passen zodat die beter op u en uw interesses is afgestemd. De meeste browserprogramma's bieden de optie om alle cookies te verwerpen, te accepteren, van uw computer te wissen of om geïnformeerd te worden voordat er een cookie op uw computer wordt opgeslagen. U wordt verwezen naar de instructies van uw browserprogramma voor meer informatie over deze opties en hoe u ze kunt gebruiken.

Wees erop bedacht dat als u een bepaalde cookie verwerpt of wist, sommige functies en diensten op de website niet meer correct of helemaal niet zullen functioneren.

Kopieën van of wijzigingen in persoonlijke informatie

U kunt ons verzoeken om de persoonlijke informatie die wij over u bezitten in te mogen zien en ons vragen om deze informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen. Wij willigen ook verzoeken in tot het bijwerken of wijzigen van informatie. Voor een verzoek om toegang tot deze informatie kan een bedrag van £10 in rekening worden gebracht als vergoeding voor onze kosten van het verstrekken van de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten zijn aanvullend op uw recht op het verzoek om uw persoonlijke informatie al dan niet op een bepaalde manier te gebruiken of met bepaalde partijen te delen. Wij kunnen eisen dat een persoon bepaalde informatie verstrekt zodat wij de identiteit van de persoon die het verzoek indient kunnen nagaan. Om dit te doen stuurt u een schriftelijk verzoek naar de "Web Developer", Mayborn (UK) Limited, Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, Verenigd Koninkrijk.

Andere websites en hyperlinks

Deze website bevat links naar, en kan gekoppeld zijn via hyperlinks vanaf, andere websites die wel of niet bij ons of bij de Mayborn Group waarvan we onderdeel zijn, zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en inhoud van externe websites en wijzen enige verantwoordelijkheid voor hun inhoud, privacybeleid of gebruiksvoorwaarden specifiek van de hand. Ook verstrekken wij geen goedkeuring, verklaringen of garanties met betrekking tot hun nauwkeurigheid, inhoud of echtheid. U wordt verzocht het privacybeleid van deze externe websites te lezen vóór u van een externe website gebruikmaakt. Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de informatie die door ons via deze website wordt verzameld. Als u besluit een hyperlink op deze website te gebruiken, doet u dit op eigen risico.

Datum van ingang

Dit Privacybeleid is geldig met ingang van 1 juni 2011.
Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig te lezen wanneer u deze website bezoekt. Als wij besluiten om het Privacybeleid voor de website te wijzigen, zullen die wijzigingen hier worden aangebracht zodat u altijd op de hoogte bent van welke informatie wij verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en of wij die informatie aan derden bekendmaken.

Mayborn (UK) Limited

Mayborn (UK) Limited is een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 01894022 met als geregistreerd adres Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, Verenigd Koninkrijk.

close

Het lijkt erop dat u in een ander land bent Website veranderen?

Negeren